Chór Parafialny

Chór Parafialny w Cieszacinie Wielkim został założony w 1999 r. przez Marka Winiarza, organistę w latach 1996-2015. Od 2015 r. kierownikiem chóru jest aktualny organista parafii – Łukasz Stępak.

Chór o charakterze mieszanym, złożony głównie z mieszkańców parafii, wykonuje śpiewy podczas większych świąt, nadając im uroczystego charakteru uczestnictwa w Liturgii Eucharystycznej.

Dwukrotnie w historii funkcjonowania zespołu, miało miejsce powiększenie składu chóru o chór zewnętrzny. Pierwszy raz podczas poświęcenia nowego kościoła parafialnego 16 grudnia 2007 r., powiększony o chór parafialny z Zarzecza, oraz podczas odpustu parafialnego 8 grudnia 2023 r. powiększony o chór „ECCE HOMO” z Szówska, przy parafii pw. św. brata Alberta.

Przełomowym wydarzeniem w historii chóru z Cieszacina, było uczestnictwo w beatyfikacji Rodziny Ulmów 10 września 2023 r. w Markowej. Próby miały miejsce w Jarosławiu oraz w Szówsku, gdzie z miejscowym chórem miały miejsce przygotowanie repertuaru. 10 września ponad 1500 osób pod kierownictwem ks. prał. Mieczysława Gniadego ubogaciło to najważniejsze wydarzenie archidiecezji przemyskiej w 2023 r.

5 stycznia 2024 r. chór z Cieszacina Wielkiego otrzymał pisemne podziękowanie za uczestnictwo w beatyfikacji od abp. Adama Szala – Metropolity Przemyskiego, co stanowi aktualnie najwyższe wyróżnienie w historii chóru parafialnego.

Organiści pracujący w Cieszacinie Wielkim:

Łukasz Stępak 2015-
Marek Winiarz 1996-2015
Jerzy Pajda 1996-
Jacek Pajda
Andrzej Kasperski
Franciszek Kwaśniak

Wcześniej śpiew animowały kobiety z miejscowości.