Mininstranci

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii Cieszacin Wielki składa się z ministrantów i lektorów. Opiekę nad LSO w naszej Parafii sprawuje ks. proboszcz.
Chłopców pragnących dołączyć do grona ministrantów zapraszamy na zbiórki, które odbywają się zgodnie z ogłoszeniem.