Duszpasterze

Ks. Tomasz Ruchała (2023 - teraz)

Ks. Tomasz Ruchała (ur. 1977 r. w Przeworsku). Kapłan Archidiecezji Przemyskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu (1996-2002) zwieńczone w 2002 r. magisterium z Liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Głowy: „Sakrament pojednania w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium liturgiczno-homiletyczne na podstawie „Biblioteki Kaznodziejskiej” z lat 1983-2000”. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Józefa Michalika 19 maja 2002 r. w Archikatedrze Przemyskiej.

Pracował jako wikariusz w: Krościenku Wyżnym (2002-2005), Przemyślu pw. MB Królowej Polski (2005-2010), Sanoku pw. NSPJ (2010-2014), Jedliczu (2014-2015), Radymnie pw. św. Wawrzyńca (2015-2020) oraz w Tryńczy (2020-2023).

Od 2023 posługuje jako proboszcz w Cieszacinie Wielkim. Jest czwartym duszpasterzem posługującym w naszej parafii.

Ks. Jacek Czerkas (2015 - 2023)

Ks. Jacek Czerkas (ur. 22 stycznia 1967 r. w Jarosławiu). Kapłan Archidiecezji Przemyskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu (1987-1993) zwieńczone w 1993 r. magisterium z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Kazimierza Bełcha: „Problematyka pracy w homiliach dla dorosłych publikowanych we Współczesnej Ambonie w latach 1984-1991”. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Józefa Michalika 19 czerwca 1993 r. w Archikatedrze Przemyskiej.

Pracował jako wikariusz w: Rzepedzi (1993-1995), w Przemyślu pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego (1997-1999), w Ustjanowej (1999-2001), w Sieniawie (2001-2006), w Brzózie Królewskiej (2006-2008) oraz w Trześniowie (2007-2008). W latach 2006-2015 był proboszczem w Komańczy.

W latach 2015-2023 posługiwał jako proboszcz w Cieszacinie Wielkim. Od 2023 r. posługuje jako proboszcz w Tyniowicach.
Był trzecim duszpasterzem posługującym w naszej parafii.

Ks. Robert Niemczyk (2001 - 2015)

Ks. Robert Niemczyk (ur. 7 stycznia 1962 r. w Długiem k. Sanoka). Kapłan Archidiecezji Przemyskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu (1981-1987) zwieńczone w 1987 r. magisterium z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Kazimierza Bełcha oraz ks. prof. dr hab. Władysława Piwowarskiego: „Przemiany religijności w środowisku wiejskim pod wpływem nowego ośrodka filialnego. Studium socjologiczne na przykładzie wsi Jagiełła”. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1987 r. w Katedrze Przemyskiej.

Pracował jako wikariusz w: Dubiecku (1987-1989), Krośnie pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli (1989-1991), Przeworsku pw. Ducha Świętego (1991-1993), w Leżajsku (1995-1997), w Sanoku pw. NSPJ (1997-1998), w Kuńkowcach (1998-1999) oraz w Brzozowie (1991-2001).

W latach 2001-2015 posługiwał jako proboszcz w Cieszacinie Wielkim. Od 2015 r. posługuje jako proboszcz w Kobylanach.
Był drugim duszpasterzem posługującym w naszej parafii.

Ks. Stanisław Węglarz (1997 - 2001)

Ks. Stanisław Węglarz (ur. 25 lipca 1962 r. w Kolbuszowej, zm. 10 stycznia 2020 r. w Hoczwi k. Leska). Kapłan Archidiecezji Przemyskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu (1981-1987) zwieńczone w 1987 r. magisterium z Homiletyki pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza: „Pismo święte w kaznodziejstwie Księdza Jana Patrzyka”. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1987 r. w Katedrze Przemyskiej.

Pracował jako wikariusz w: Krościenku Wyżnym (1987-1989), Pawłosiowie (1989-1992), Przemyślu pw. MB Królowej Polski (1992-1994), w Lutowiskach; jako pierwszy rektor kościoła w Ustrzykach Górnych przy Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II (1994-1997), w Zarzeczu; jako rektor kościoła w Cieszacinie Wielkim (1997-1999) oraz jako wikariusz-rezydent w Sanoku pw. Chrystusa Króla (2001-2008).

W latach 1997 -2001 posługiwał najpierw jako rektor (1997-1999), a następnie jako proboszcz w Cieszacinie Wielkim.
Od 2008 r. posługiwał jako proboszcz w Hoczwi. Zmarł 10 stycznia 2020 r. Ciało zmarłego kapłana spoczywa na cmentarzu w Hoczwi.
Był pierwszym duszpasterzem posługującym w naszej parafii.

Rezydenci

Ks. kan. Henryk Rząsa (2003 - 2010)

Ks. kan. Henryk Rząsa (ur. 20 sierpnia 1938 r. w Tywoni, zm. 6 sierpnia 2010 r. w Cieszacinie Wielkim). Kapłan Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu (1956-1961). Świecenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Franciszka Jopa 25 czerwca 1961 r. w Katedrze Opolskiej.

Pracował jako wikariusz w: Łukawcu (1961-1962), Lubyczy Królewskiej (1962-1966), w Cieszanowie (1966-1969), w Narolu (1969-1973) oraz w Krowicy (1973-1985). W 1985 r. podjął się posługi w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, gdzie pracował w Stargardzie Szczecińskim (1985-1986, w Gryfinie (1986-1988) oraz w Głogowie; jako kapelan w Szpitalu im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach (1988-1991). Następnie powrócił na teren Administratury Apostolskiej Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie jako rezydent parafii w Oleszycach (1991-2003).

25 czerwca 2003 r. przeniósł się do parafii w Cieszacinie Wielkim, gdzie przebywał jako rezydent (2003-2010). Zmarł 6 sierpnia 2010 r. Ciało zmarłego kapłana spoczywa na cmentarzu w Maleniskach.

W 1982 r. ks. Rząsa został odznaczony godnością kościelną E.C. Expositorium Canonicale – równoznaczną z tytułem Kanonika.
Był jedynym rezydentem posługującym w naszej parafii.