Rada Parafialna w parafii Cieszacin Wielki

 

Parafialna Rada Duszpasterska na podstawie Synodu Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000, statuty 52-55; Aneks 9:

Parafialna rada duszpasterska jest jedną z form zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła, powoływana przez Proboszcza w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii. Rada Parafialna spełnia funkcję doradczą. Jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, który stoi na czele Rady jako jej przewodniczący. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

Zgodnie z obowiązującym Synodem Archidiecezji Przemyskiej, w skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Cieszacinie Wielkim na 5 letnią kadencję, której termin upływa w 2029 r.
z dniem 17. 03. 2024 r., powołuję następujące osoby:

Rada parafialna w Cieszacinie Wielkim:
(kolejność nazwisk w porządku alfabetycznym):

 1. Depciuch Bożena
 2. Gierczak Daniel
 3. Górska Joanna
 4. Kasperski Łukasz (kościelny)
 5. Kostecki Leszek
 6. Kowalczuk Marcin
 7. Kurdziel Zdzisław
 8. Pajda Dariusz
 9. Standzoń Dariusz
 10. Trojnar Barbara
 11. Wach Waldemar
 12. Winiarz Piotr

Rada przy kościele filialnym w Cieszacinie Małym:
(kolejność nazwisk w porządku alfabetycznym):

 1. Chrobak Joanna
 2. Górski Karol
 3. Gujda Janina
 4. Kuźniar Marek
 5. Socha Dorota
 6. Wyczawski Andrzej

 

Zgodnie z § 3 powyższego Statutu w skład rady wchodzą także z urzędu: proboszcz, jako jej przewodniczący oraz księża wikariusze (jeśli posługują w parafii).